ALGEMENE KINESITHERAPIE

Hieronder vallen diverse letsels zoals rug- en nekklachten, overbelastingsletsels van spieren, ligamenten of gewrichten, duizeligheid, postoperatieve letsels, maar ook chronische klachten zoals reuma, Behandeling van deze klachten kan bestaan uit conservatieve technieken zoals mobilisaties, massage, fricties, manipulaties, elektrotherapie, warmte- of koudetherapie, of uit functionele oefentherapie.

MANUELE THERAPIE

Manuele therapie is gericht op klachten van het bewegingsstelsel, meer bepaald op klachten ter hoogte van de wervelkolom, het bekken en de gewrichten van het bovenste en onderste lidmaat. Door middel van specifieke manuele technieken kan o.a. de gewrichtsfunctie herstellen, de houding en het algemene bewegingspatroon verbeteren, de bewegingsvrijheid vergroten en eventuele pijn verminderen. Onder advies en begeleiding wordt er zo snel mogelijk gestreefd naar een klachtenvrij bewegingspatroon.

PEDIATRISCHE KINESITHERAPIE

Het bewegend functioneren van kinderen wordt gekenmerkt door voortdurende veranderingen op basis van groei en ontwikkeling. De behandeling bestaat dan ook uit een leeftijdsspecifieke aanpak. Verschillende behandelingstechnieken worden in dit domein toegepast en zo veel mogelijk aangepast aan de noden van uw kind. Pediatrische kinesitherapie is een zeer breed domein en omvat o.a. de behandeling van neurologische, orthopedische, cardiorespiratoire en metabole aandoeningen, maar ook kunt u bij ons terecht voor een vertraagde of afwijkende ontwikkeling en psychomotore problemen (o.a. schrijfmotoriek en visueel-ruimtelijk inzicht).

ADEMHALINGSKINESITHERAPIE

Zowel postoperatief als bij een chronische aandoening (mucoviscidose, COPD, …) kunnen taaie slijmen in de luchtpijptakken blijven vastzitten. Vastzittende slijmen kunnen leiden tot chronische luchtweginflammatie. Om dit te voorkomen kan ademhalingskinesitherapie aangewend worden. Door middel van specifieke ademhalingstechnieken worden de longen gedraineerd en leert de patiënt technieken om zijn of haar slijmen efficiënt op te hoesten.

LYMFEDRAINAGE

Verschillende types oedeem (bv. postoperatief lymfoedeem of lymfoedeem na een radiotherapiebehandeling) zijn indicaties voor een lymfedrainage.

Deze behandelingstechniek beoogt het stimuleren van het lymfestelsel, met als doel het te veel aan lymfevocht op te nemen. Door middel van een zachte massagetechniek wordt het lymfevocht gestimuleerd om opgenomen te worden door de lymfevaten en getransporteerd te worden naar de lymfeknopen. 

DRY NEEDLING

Triggerpoints of spierknopen liggen vaak aan de oorzaak van bewegingsbeperkingen, stijfheid en/of pijnklachten. Dry needling is een behandelmethode waarbij men deze triggerpoints in de spier gaat aanprikken met een fijne naald om deze terug te laten ontspannen. Om een optimaal effect te creëren en de spier tot ontspanning te brengen, zijn slechts enkele behandelingen nodig. Deze techniek verloopt bijna pijnloos en kort na de behandeling merk je al verbetering van je klachten. Triggerpoints ontstaan o.a. bij personen die veel stress ervaren. Het wordt ook toegepast bij personen met hoofdpijn- en nekpijnklachten, post-operatieve situaties etc.