ONZE TARIEVEN

Wij hebben allen de overeenkomst bij het RIZIV ondertekend en zijn dus geconventioneerde kinesitherapeuten. Hierdoor hanteren wij voor elke behandeling vastgelegde tarieven en heeft u als patiënt ook recht op een vastgelegd terugbetalingstarief van uw ziekenfonds. 

Indien u een afspraak niet kunt nakomen, vragen wij u vriendelijk om dit ten minste 24 uur op voorhand telefonisch te verwittigen. Indien u dit niet doet, zijn wij genoodzaakt om deze behandeling integraal aan te rekenen.

Verder voorzien wij enkele behandelingen waarvoor geen doktersvoorschrift vereist is. Het gaat hier o.a. om een relaxerende massagesessie. Let op: het gaat hier om een zuiver relaxerende techniek. Aangezien deze behandeling geen curatief doel heeft, is er dan ook geen mogelijkheid tot terugbetaling door uw ziekenfonds. Meer informatie hierover kunt u bij ons bekomen.